LT   EN
LIETUVOS AKORDEONISTŲ ASOCIACIJA Rašykite mums
Naujienų prenumerata
El. paštas:
Pagrindinis

LIETUVOS AKORDEONISTŲ ASOCIACIJA

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

      Ugdyti akordeono meną Lietuvoje, siekti akordeono pripažinimo ir populiarumo įvairiomis formomis plėtojant akordeonistų veiklą, organizuojant respublikinius ir tarptautinius renginius, festivalius, konkursus, seminarus, koncertus, integruotis į Lietuvos muzikinę kultūrą, skleisti Lietuvos akordeono muzikos meną užsienio šalyse, remti akordeono pedagogų metodinę ir profesinę veiklą.

       LAA paskirtis - festivalių, konkursų, seminarų ir koncertų organizavimas.

ASOCIACIJOS ĮKŪRIMO ISTORIJA

     Renginių organizavimui visuomet reikalinga aktyvių žmonių grupė, tam tikra organizacija. Lietuvos akordeonistai, kurdami draugiją, ėmė pavyzdį iš Vokietijos akordeonistų asociacijos (Deutsche Harmonika Verband) bei Lenkijos akordeonistų draugijos (Stowarzyszenie akordeonistow polskich). Lietuvių akordeonistų idėjai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyrius, ir jau berengiant pirmąjį akordeono muzikos festivalį, 1986 metais buvo įkurta Vilniaus akordeonistų draugija. Jos branduolį sudarė akordeonistai atlikėjai, aktyviausi Vilniaus miesto muzikos mokyklų pedagogai ir tuometinės konservatorijos (dabar- Lietuvos Muzikos ir teatro akademija) akordeono klasės pedagogai. Po 2 metų draugija buvo pavadinta Lietuvos akordeonistų asociacija ir nuspręsta LAA veiklą praplėsti geografiškai.

      Todėl 1988 metais antrojo akordeono muzikos festivalio metu buvo išrinkta Baltijos šalių akordeono muzikos taryba, nutarta akordeono muzikos festivalius rengti ir kitose šalyse. Savivaldybėje vykusiame posėdyje dalyvavo LAA nariai R.Sviackevičius, Z.Abromavičiūtė ir E.Gabnys, festivalio kuratorius prof. A.Mirek iš Maskvos, Estijos kultūros ministerijos atstovai H.Rebene, V.Taman, E.Raid, Latvijos atlikėjai ir pedagogai V.Chodukin, J.Ryžov, J.Peškov. Tarybos pirmininku buvo išrinktas R.Sviackevičius, o meno vadovu- E.Gabnys. Baltijos šalių akordeono muzikos tarybos tikslas- populiarinti akordeoną Baltijos šalyse, užtikrinti festivalių periodiškumą, kiekvienais metais organizuojant festivalius Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Estijoje pirmieji organizacinių darbų ėmėsi V.Livv ir H.Rebene. Pastarajam pavyko festivalius organizuoti pilyje, sukviesti daug žymių atlikėjų iš užsienio (F.Marocco, Varšuvos akordeonų kvintetą, A.Skliarov, kvintetą "Concertino"). Pirmieji Latvijos festivaliai vyko Daugpilyje, jų metu buvo rengiami aukštesniųjų muzikos mokyklų solistų konkursai, vėliau latviai pradėjo organizuoti kitą festivalį ir solistų bei ansamblių konkursą Limbaži mieste.

      LAA inicijavo Kauno bei kitų miestų akordeonistų draugijų įkūrimą. Šiuo metu yra apie 170 LAA narių. Pagal LAA nuostatus kas 5 metai vyksta rinkimai. Pirmasis suvažiavimas įvyko 1999 metais kovo 19d. Vilniaus miesto Rotušėje, prezidentu išrinktas prof. Ričardas Sviackevičius, meno vadovu - prof. Eduardas Gabnys. Suvažiavimų pobūdis- ataskaitiniai susirinkimai, kurių metu renkamas LAA prezidentas, meno vadovas ir valdyba.

       2003 metais LAA įkurtas jaunimo skyrius, kurio pirmininku išrinktas Raimondas Sviackevičius. LAA valdyba siekia, kad jaunimo sekcija perimtų festivalių, seminarų rengimą, diegtų naujoves asociacijos veikloje, kurtų įvairesnius projektus, plėstų festivalio veiklas ir geografiją, ieškotų geresnių, įdomesnių jaunosios kartos atlikėjų. 2013 metais LAA suvažiavime Palangoje
Jaunimo sekcijos pirmininku išrinktas Romas Morkūnas.

Nuo 2010 metų LAA prezidentu yra Raimondas Sviackevičius 

Naujienos
Su šventėmis!
2017-12-29

Linkime gražių metų!

KONCERTAS Skirtas Zitos Abromavičiūtės (1946–2007) 10-osioms mirties metinėms
2017-12-01

2017 m. gruodžio 5 d., antradienį, 18:00 val. LMTA Juozo Karoso salėje

Projektas
2017-10-20

N.Bakula, T.Deš¡ukas, LMTA Ansamblis "ContemporAcco"

Vilnius - Koncertų salė— ORGANUM
2017-10-11

Projektas KITOKS AKORDEONAS 2017

Projektas KITOKS AKORDEONAS 2017
2017-09-23

Koncertai, meistriškumo pamokos, konferencijos kiti renginiai skirti atkurt

 
Registruotų narių prisijungimas
El. paštas:
Slaptažodis:
Naujiems nariams »
Web dizainas: “Optimalus žingsnis”
© 2009. “Lietuvos akordeonistų asociacija”. Visos teisės saugomos.
web dizainas puslapių svetainių kūrimas